Beheer

Het beheer van de Slingelandse Plassen is vrijwel geheel in handen van vrijwilligers. Voor kleine specialistische klussen doen we een beroep op loonbedrijven, aannemers en andere professionals.

In het beheer volgen we de voorwaarden van de provincie Zuid-Holland, de voormalige eigenaar van het gebied. Andere aandachtspunten zijn veiligheid en functionaliteit. Ook kijken we nadrukkelijk naar verbetering van de biodiversiteit.

De beheerwerkzaamheden

  • Bomen en struiken. De werkzaamheden bestaan uit het snoeien, knotten en afvoeren van het vrijgekomen materiaal, daar waar het geen bijdrage levert aan de toename van de biodiversiteit.
  • Maaiwerkzaamheden. Het recreatiegebied rond de grote plas wordt achttien keer per jaar gemaaid. Het overige deel wordt twee keer per jaar gemaaid. Het maaisel wordt afgevoerd. Het maaien buiten het recreatiegebied geschiedt met het oog voor de aanwezige flora. Dit betekent dat we rekening houden met aanwezige bloeiende planten ten behoeve van insecten, bijen en vlinders. 
  • Water en oevers. De oevers worden één keer per jaar gemaaid en de sloten worden in eenzelfde cyclus uitgebaggerd. 
  • Riet. Het riet wordt eenmaal per twee jaar in stroken gemaaid, dit in verband met libellen en rietvogels.
  • Steigers, vlonders en houten bruggen worden één keer per jaar schoongemaakt. De stuw en gemaal worden één keer per jaar geïnspecteerd en indien nodig schoongemaakt.
  • Zwerfafval. Het zwerfafval wordt regelmatig verwijderd. In het recreatiegebied variërend van één keer per maand in de winter tot één keer per twee dagen in de zomer door de week en één keer in het weekend. Ook de afvalbakken worden leeggemaakt, het toilet geïnspecteerd en indien nodig schoongemaakt. In het overige deel zullen paden één keer per maand in de voorjaar en zomer worden geïnspecteerd en zwerfafval wordt verwijderd.
Vrijwilligers op een beheerdag in 2023

Ook meewerken als vrijwilliger?

Vind je het leuk om een keer mee te helpen? Welkom! Er is genoeg te doen.