Voedselbos

Lokale voedselproductie hand in hand met terugbrengen biodiversiteit

In het Polderbos, in het hart van de Slingelandse Plassen, werken we hard aan de realisatie van een voedselbos. Een voedselbos is een door de mens ontworpen systeem, gericht op duurzame voedselproductie. Het ontwerp is geïnspireerd op de opbouw van een natuurlijk bos.

In het Polderbos combineren we het voedselbos met kruidenrijk grasland, zo krijgen we een mooi ecologisch systeem met hoge en lage vegetatie. Ook vochtig hooiland voegt biodiversiteit toe met veel kruiden en soorten die in de Alblasserwaard thuis zijn.

De combinatie van lokale voedselproductie en het terugbrengen van biodiversiteit is een van de belangrijkste onderdelen van de transitie naar een ecosysteem-ondersteunende landbouw.

Hoge productiviteit

De biodiversiteit van een natuurlijk bossysteem is enorm hoog, zo ook de productiviteit: Een volgroeid voedselbos heeft de potentie om in het grootste deel van de plantaardige voedingsbehoefte van de mens te voorzien, binnen een kleine afstand van de woonplaats. Het bos geeft op deze manier veel terug voor de mensen nu, maar ook gegarandeerd voor toekomstige generaties.

Al na enkele jaren kunnen we volop oogsten uit het Slingelandse voedselbos. De oogst kan bestaan uit fruit, noten, wortels, scheuten, blad en eventueel op lange termijn hout. Ook kunnen medicinale planten er een plek krijgen. Daarnaast vormen de verschillende planten een voedselbron voor allerlei dieren. 

rietveld slingelandse plassen

Meer Slingelandse Plassen

herinneringsbomen

Herinneringsbomen

De rust in het Polderbos, op het eiland van de Slingelandse Plassen, nodigt uit om stil te staan bij bijzondere gebeurtenissen. Bomen zijn wereldwijd een universeel symbool om herinneringen levend te houden.

Natuureducatie aan jeugd in de Slingelandse Plassen

Educatie

Het natuurlokaal in het hart van de Slingelandse Plassen is een leer- en werkplaats voor jong en oud. Je leert over een natuurlijke manier van voedselvoorziening en groene grondstoffen.

Sfeervolle foto van het polderbos

Activiteit organiseren

De Slingelandse Plassen zijn van ons allemaal. Het terrein is openbaar toegankelijk. Het recreatiegedeelte vooraan bij de parkeerplaats is ideaal voor het organiseren van een activiteit of feest.