Onze financiën

Stichting Natuur- en Recreatiegebied Slingelandse Plassen is voor haar inkomsten afhankelijk van bijdragen van vrienden/donateurs en sponsoring door bedrijven, hetzij in geldelijke vorm of door middel van de inzet van machines en het gebruik van materialen. Voor grotere projecten doen we een beroep of vermogens- en familiefondsen.

Alle bijdragen komen ten goede aan de instandhouding van de Slingelandse Plassen.

Stichting Natuur- en Recreatiegebied Slingelandse Plassen heeft sinds 1 januari 2024 de ANBI-status (ANBI: Algemeen Nut Beogende Instelling) verkregen. Dat betekent onder meer dat u giften aan onze stichting als aftrekpost kunt opgeven bij uw aangifte inkomstenbelasting 

Van de stichting wordt verwacht dat zij diverse gegevens publiceert. Ook werken de bestuursleden onbezoldigd; zij zetten zich vrijwillig in voor onze stichting. Zo is voor iedereen helder dat de stichting voldoet aan de eisen van een ANBI.

Wilt u de Stichting Natuur- en Recreatiegebied Slingelandse Plassen ook steunen? Kijk op de pagina Meedoen.

Ons rekeningnummer

IBAN NL87 RABO 0198 754981 t.n.v. Stichting Natuur- en Recreatiegebied Slingelandse Plassen.