Polderbos

Samen werken, ontspannen en leren over de waarde van leven in je natuurlijke omgeving

Op het eiland in het hart van de Slingelandse Plassen verrijst een bijzonder bos: het Polderbos. In een gebied van ca. 4 ha wordt een ontmoetingsplaats gecreëerd voor mensen die willen genieten van wat de natuur ons biedt. Het Polderbos is bovenal een plek waar mensen samen zijn, samen werken, ontspannen en leren over de waarde van leven in je natuurlijke omgeving.

Rust en natuurbeleving

Het Polderbos biedt rust en natuurbeleving. Een speciale beleving omdat deze natuur ons van voedsel voorziet. Je kunt op deze plek genieten van een grote diversiteit aan eetbare gewassen, bomen en struiken. En veel van de bomen in het Polderbos zijn levende herinneringen.

Minibiotoop in ontwikkeling

Het Polderbos is een minibiotoop in ontwikkeling. De afgelopen twee winters zijn al heel wat bomen en struiken geplant als aanzet tot de realisering van een voedselbos. Ook de eerste herinneringsbomen hebben een plek gekregen in het Polderbos. Het zal nog tien tot vijftien jaar duren voor het bos tot volle wasdom komt. Het is prachtig dat iedereen de groei van dichtbij kan volgen in een voor iedereen toegankelijk gebied.

Het polderbos vanuit een vogelperspectief
Vrijwilligers aan het werk in het polderbos van Slingelandse Plassen

Versterking biodiversiteit

Het Polderbos versterkt de biodiversiteit en is daarmee een plaats om, zij het op beperkte schaal, te experimenteren met nieuwe teeltvormen als aanvulling op de reguliere land- en tuinbouw. Het voedselbos in combinatie met een kleine akker biedt mogelijkheden voor educatie over natuurlijke voedselvoorziening. Verder is er ruimte om te experimenteren met nieuwe duurzame technologieën voor de teelt van groene grondstoffen.

Goed toegankelijk

Met de aanleg van enkele wandelpaden wordt het Polderbos goed toegankelijk voor bezoekers, ook voor mindervaliden. Het wordt een aantrekkelijke en leerzame verblijfplaats voor de inwoners van de gemeente Molenlanden en recreanten elders uit de regio.

Vrijwilligers aan de slag

Bijna al het werk in en op het Polderbos wordt door vrijwilligers gedaan. De vrijwilligersgroep is een gezellige club mensen met hart voor natuur en landschap. De eerste zaterdagmorgen van de maand is het vaste tijdstip waarop de vrijwilligers aan de slag gaan. Zin om een keer mee te doen? Kijk op de activiteitenkalender of neem contact op met Piet Witzier: 06 – 57 30 18 04.

Contact

Als je meer wil weten over de Polderbos kun je contact opnemen met Merijn Terlou, voorzitter van Stichting het Polderbos, telefoon 06 – 43 70 82 92.