Wildbeheereenheid

Alblasserwaard-Oost

De Wildbeheereenheid (WBE) Alblasserwaard-Oost is al lange tijd betrokken bij de Slingelandse Plassen. Het is een prachtig natuurgebied dat we graag in stand willen houden.

In de Slingelandse Plassen treffen we een grote variatie aan flora en fauna aan. We dragen met liefde ons steentje bij aan het behoud en het versterken daarvan. Dit doen we onder andere door op verschillende plekken bloemenweides in te zaaien waar veel bijen, vlinders en vogels op afkomen.

Waar nodig doen we aan wildbeheer. Denk aan het bestrijden van predatoren, zoals kraaien en vossen, en ganzen. Die kunnen voor overlast zorgen op het strandje en de waterkwaliteit van de waterplas negatief beïnvloeden.

Actief betrokken bij onderhoud en beheer

Daarnaast zijn we actief betrokken bij het dagelijks onderhoud en het beheer van het gebied. Een greep uit de taken die we in dit gebied met elkaar uitvoeren:

 • Aanleg en instandhouding van bloemenweides.
 • Het houden van toezicht in het veld.
 • Inventarisatie (tellingen) van fauna.
 • Aanleveren gegevens aan de Faunabeheereenheid
 • Bestrijding van wildschade.
 • Deelnemen aan natuurwerkdagen.
 • Maaien van grasvelden en paden.
 • Het geven van voorlichting over jacht, beheer en schadebestrijding.
 • Onderhoud van landschapselementen, zoals houtwallen en knotwilgen.
 • Het installeren en controleren van nestkasten.
 • Uitvoeren van weidevogelbescherming.

Meer weten?

Meer informatie over de Wildbeheereenheid Alblasserwaard-Oost vind je op onze website.

vogel slingelandse plassen goudriaan